jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Dödsbo­anmälan och bo­uppteckning

Dödsbo­anmälan görs av individ- och familjeomsorgsenheten (IFO) och kan ersätta en bouppteckning.

När någon avlidit ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras. Dödsboanmälan görs av IFO och överlämnas till Skatteverket för registrering. Den bör göras inom två månader från dödsfallet.

Förutsättningar för dödsboanmälan

Dödsboanmälan får göras om den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet. Den avlidne ska vid dödsfallet vara folkbokförd i kommunen. Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt, kan en dödsboanmälan inte göras.

Tillgångarna ska vara orörda innan IFO beslutar om dödsboanmälan kan göras. De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand bekosta begravningen.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen
Besöksdress: Sikforsvägen 15, Hällefors
Öppettider för besök: Vardagar 10–12
Telefon: 0591-643 20

Telefontid handläggare: Vardagar 08.30–09.30
Telefon: 0591-641 00

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktas du så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Sidan är uppdaterad