Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Konsument­rådgivning

Konsumentrådgivaren ger råd om kommuninvånarens rättigheter och skyldigheter som konsument samt vägleder i konsumentfrågor. Servicen som erbjuds är kostnadsfri. Tjänsten är vakant vi hänvisar till Hallå konsument tillsvidare.

Har du frågor?

På webbplatsen Hallå konsument finns information om dina rättigheter som konsument.

hallakonsument.se

Om du ska köpa en vara kan vägledaren tillhandahålla tester och marknads­översikter så att du gör ett bra köp gällande pris, kvalité, miljö och produkt­säkerhet. Råd ges inte om ett specifikt val av köp.

Vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument enligt de komsument­skyddande lagar som finns.

Råd och stöd vid tvister med företag angående köp av vara eller tjänst.

Ibland kan problemen bli svårlösta då kan du kontakta Konsumentverket eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Båda är statliga myndigheter. Konsumentverket har till uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. ARN fungerar ungefär som en domstol och har till huvuduppgift att på ett opartiskt sätt pröva tvister mellan konsumenter och företag/näringsidkare. Det är konsumenten som gör anmälan.

Senast uppdaterad