jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Anpassad grundskola och träningsskola

Anpassad grundskola är till för elever som bedöms att inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av lindrig utvecklings­störning. Lindrig utvecklings­störning innebär vanligen att de kan lära sig räkna, läsa och skriva, men jämfört med andra elever tar det längre tid för eleverna att planera eller förstå. Undervisningen är förlagd till Klockarhagsskolan.

Eleven undervisas i stort sett i samma ämnen som i grundskolan. De deltar i alla praktiska ämnen och elevens val tillsammans med sin klass. De teoretiska ämnenas innehåll och omfattning anpassas till elevens egna förutsättningar.

Träningsskolan

Träningsskolan är en särskild inriktning inom grundsärskolan. Här går elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen får eleverna kunskap i:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

Kontakt

Magnus Ekström, rektor F–6 och grundsärskolan
Telefon: 0591-641 40
E-post: magnus.ekstrom@hellefors.se

Sidan är uppdaterad