Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Trygghet och säkerhet

Varje pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, förskoleklass och skola har rutiner för hur den dagliga verksamheten ska planeras gällande barnens/elevernas trygghet och säker­het. Varje skola har en grupp bland personalen som arbetar med mobbningsfrågor.

Det finns särskilda rutiner gällande säkerhet och ansvar till exempel vid frånvaro, utflykter och i händelse av barn/elevers försvinnande. Rektorer har ansvar för att rutiner finns, följs och att de är kända för personal, vårdnadshavare och barn/elever.

Dokument

Sidan är uppdaterad