jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Trygghet och säkerhet

Varje pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, förskoleklass och skola har rutiner för hur den dagliga verksamheten ska planeras gällande barnens/elevernas trygghet och säker­het. Varje skola har en grupp bland personalen som arbetar med mobbningsfrågor.

Det finns särskilda rutiner gällande säkerhet och ansvar till exempel vid frånvaro, utflykter och i händelse av barn/elevers försvinnande. Rektorer har ansvar för att rutiner finns, följs och att de är kända för personal, vårdnadshavare och barn/elever.

Dokument

Sidan är uppdaterad