Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Modersmåls­undervisning

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmåls­undervisning i både grundskolan och gymnasieskolan. Utbildningen är frivillig. Modersmålet är nyckeln till det kulturella arvet med litteratur, musik, historia och traditioner som hjälper eleven att känna till sitt ursprung.

Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande inom andra ämnen. Målet är att eleverna ska bli aktivt flerspråkiga personer med dubbel kulturell identitet.

Modersmålundervisningen kan förläggas på skoltid eller efter skoltid, utifrån vad skolan bedömer som lämpligast.

En elev kan få modersmålsundervisning om

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
  • eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket
  • det är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet (undervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet)
  • minst fem elever önskar denna undervisning inom kommunen (gäller inte nationella minoritetsspråk, här räcker det med en elev).
  • lämplig lärare i det aktuella språket finns.

Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Det är krav på grundläggande kunskaper.

Sverigefinnar, judar, romer, samer och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige. Från den 1 juli 2015 har elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna utökad rätt till undervisning i modersmål. Detta gäller i grundskolan, anpassade grundskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

De nationella minoritetsspråken är: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska

Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket. Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken även om endast en elev på skolenheten ansöker om undervisning i språket.

Information om nationella minoriteter

Varje år i maj skickar skolan ut information och anmälningsblankett till elevernas vårdnadshavare om möjligheten till modersmålsundervisning. Anmälan gäller för hela tiden i grundskolan.

Man söker modersmålsundervisning på samma sätt som moderna språk för eleverna.

Senast uppdaterad