Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Specialskola

Det finns elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM driver i statlig regi.

Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 1.

Specialskolorna finns i Härnösand, Lund, Stockholm, Umeå, Vänersborg och Örebro.

Specialskolan är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning.
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar.
  • med grav språkstörning.
  • med medfödd dövblindhet.
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

Alla specialskolor i Sverige, SPSM webbplats

Senast uppdaterad