jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Specialskola

Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 1. Specialskolorna finns i Härnösand, Lund, Stockholm, Umeå, Vänersborg och Örebro.

Specialskolan är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning.
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar.
  • med grav språkstörning.
  • med medfödd dövblindhet.
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

Information om specialskolorna på SPSM webbplats

Sidan är uppdaterad