Vid eldningsförbud

470 px bred bild

När det råder stor risk för brand i skog och mark har länsstyrelsen rätt att besluta om eldningsförbud utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO). Beslutet sker i samråd med länets räddningstjänster. Skälet till eldningsförbuden är att förhindra skogsbränder. 

Var du hittar information om eldningsförbud

Om det är eldningsförbud så hittar du information om det på kommunens, länsstyrelsens och räddningstjänstens webbplats. Information om aktuell brandrisk och eventuella eldningsförbud brukar också ges i lokalradions sändningar samt i lokalpressen.

Vad innebär eldningsförbud

Vanligtvis innebär eldningsförbud att det är förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Det är trots eldningsförbudet vanligtvis tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig. Tänk på att all tillåten eldning och grillning sker under eget ansvar.

Vid eldningsförbud är det inte tillåtet att

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda eller grilla utomhus på campingplatser
  • elda trädgårds- och rivningsavfall samt gräs.

Vad innebär grillförbud

Grillförbud är ett ännu strängare förbud än eldningsförbud. Ett grillförbud innebär att alla öppna lågor är förbjudna.

Håll koll på brandrisken

Håll koll på brandrisken där du befinner dig via SMHI:s webbplats eller via appen "Brandrisk Ute".