Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Medborgar­undersökning

I Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökningar får medborgarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Medborgarundersökningen är en undersökning som SCB gör på uppdrag av kommunen, där man tittar på kommunens attityder i olika frågor.

Medborgarundersökningen 2019

Undersökningen genomfördes 23 augusti–4 november 2019. Ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades. Av dessa personer besvarade 41 procent enkäten.

När kommunen deltog i undersökningen 2016 var svarsfrekvensen 42 procent av 600 tillfrågade personer.

Relaterad information

Sidan är uppdaterad