Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Ökad nytta av VA-huvudmans tjänster

Beviljat bygglov eller bygganmälan kan innebära ökade kostnader. Begreppet lägenhet När du som fastighetsägare beviljas bygglov eller bygganmälan kan det innebära en utökning av din fastighets totala antal lägenheter enligt VA-taxan. Antalet lägenheter utgör ett direkt mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till VA-huvudmannens tjänster. Antalet lägenheter räknas ut enligt följande: Enbostadshus är lika med 1 lägenhet. Parhus är lika med 2 lägenheter o.s.v. Även komplementbyggnad räknas som lägenhet. En komplementbyggnad är till exempel: attefallshus gäststuga friggebod. Bebyggelse som är jämställt bostadsfastigheter För bebyggelse enligt VA-taxan jämställt bostadsfastighet räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea som en lägenhet enligt svensk standard. Det gäller om du till exempel ska bygga fastigheter som: kontor butik hotell restaurang skola boende lager. Anläggningsavgift Lägenhetsavgift är en utpräglad nyttorelaterad avgiftsparameter i VA-taxan och debiteras för varje tillkommande lägenhet i enlighet med VA-taxan § 5.7. Tomtyteavgift tas ut upp till belopp enligt begränsningsregel i VA-taxan § 5.3. När fler lägenhetsavgifter tillkommer medför detta att det belopp vilket begränsningen baseras på ökar. Avgiftsnivån bestäms enligt VA-taxa som är gällande när avgiftsskyldighet uppstår vilket sker vid tidpunkt för beviljat bygglov eller bygganmälan. Betalning Anläggningsavgiften ska betalas innan anslutning av fler lägenheter får göras till den allmänna VA-anläggningen. Anmälan Du som fastighetsägare måste alltid göra en anmälan till Tekniska förvaltningen innan fler lägenheter får anslutas till den allmänna VA-anläggningen. Anmälan görs genom att fylla i och skicka in blanketten som finns på e-tjänsteportalen. Anmälan om anslutning av fler lägenheter Att tänka på All dricksvattenförbrukning ska mätas. När fler byggnader ansluts görs ofta anslutningen med fördel efter befintlig vattenmätare. Det är dock alltid VA-huvudmannen som bestämmer om fler vattenmätare, med tillhörande fast avgift, ska upprättas på fastigheten. Om anslutningen görs före befintlig vattenmätare tillkommer alltid ytterligare fast avgift för fler vattenmätare. Övriga frågor För mer information om anslutning och anläggningsavgifter enligt gällande VA-taxa kontakta Tekniska förvaltningen. Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Akuta ärenden utanför telefontid 019-14 76 42 Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg   Text

Senast uppdaterad