Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Finskt förvaltnings­område

Hällefors kommun ingår i det finska förvaltnings­området sedan 1 januari 2012. Tack vare detta så har den som talar finska, utöver grundskyddet, även ett förstärkt skydd och särskilda rättigheter.

finsk flagga: blått kors på vit bakgrund

Vad det förstärkta skyddet innebär för personen som pratar finska

Rätt att kommunicera på finska – Den som vill har rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen. Kommunen ska arbeta för att kunna ge muntligt svar på finska samt på begäran en skriftlig översättning av beslut som rör den enskilde. Kommunen kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på finska.

Rätt till finskspråkig verksamhet –  Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska inom kommunens olika verksamheter. Äldreomsorg och förskola helt eller till väsentlig del på finska ska erbjudas om någon önskar det.

Rätt till inflytande –  Hällefors kommun ska ge sverigefinnarna möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som berör dem. Finska samrådsgruppen bestående av representanter från kommunens olika finska föreningar/organisationer samråder med kommunens samordnare om hur arbetet med förvaltningsområdet ska förverkligas. Berörda politiker/tjänstemän bjuds in när det behövs.

14,2 % av Hällefors befolkning har finsk anknytning enligt statistik från SCB december 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Minoritetspolicy för Hällefors kommun.PDF Pdf, 528.5 kB, öppnas i nytt fönster. 528.5 kB 2021-11-18 08.07

Samrådsgruppens minnesanteckningar

Marjo Mäkinen februari 2015Förstora bilden

Kontakt

Marjo Mäkinen, samordnare Finskt förvaltningsområde
Telefon: 0591-641 31
E-post: marjo.makinen@hellefors.se

Senast uppdaterad