Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik

Nu är den här, utredningen kring ny minoritets­politik. Översynen av Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har pågått sen hösten 2016 och letts av Lennart Rohdin.

I utredningen, som fått namnet Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik, framgår att det finns en rad punkter som behöver förbättras för att Sverige ska leva upp till sin minoritetspolitik.

Läs hela utredningen på regeringens hemsida:

Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik

Dokument

Nu kan du ta del av handboken i ett användarvänligt digitalt format där du lätt kan bläddra mellan flikar för att få fakta, tips och råd, inspiration och länkar.

Handboken är tänkt att vara ett stöd i kommuners och regioners arbete med nationella minoriteters rättigheter. I boken varvas information om den reviderade lagstiftningen, teori och goda exempel.

Nationella minoriteters rättigheter - En handbok för kommuner och regioner

Länkar

Senast uppdaterad