Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Frågor och förslag

Detta frågeformulär kan du använda för frågor gällande exempelvis det finska förvaltningsområdet, finskspråkig äldreomsorg, förskoleverksamhet och hemspråks­undervisning. Med hjälp av formuläret kan du även skicka in förslag och åsikter om det finska fövaltningsområdet. Frågeformuläret mottas av den finska samordnaren.

Frågeformulär

Kom ihåg att lämna dina kontaktuppgifter om du vill ha svar på din förfrågan.

Min sak gäller
Min sak gäller


Kontaktuppgifter
KontaktuppgifterHantering av personuppgifter
Hällefors kommun behöver dina personuppgifter om namn, adress, telefonnummer och e-post för att kunna registrera och hantera ditt ärende. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av lagliga grunden uppgift av allmänt intresse. Läs mer om Hällefors kommuns hantering av personuppgifter på www.hellefors.se/gdpr

Kontakt

Marjo Mäkinen, samordnare Finskt förvaltningsområde
Telefon: 0591-641 31
E-post: marjo.makinen@hellefors.se

Senast uppdaterad