Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Invasiva arter

Antalet invasiva främmande arter som finns i Sverige ökar för varje år. En stor del av dessa skapar problem för naturen och människan. Antalet främmande arter som finns i Sverige ökar för varje år. Cirka 2000 främmande arter har lyckats etablera sig i Sverige - på land och i vatten. En fjärdedel av dessa skapar problem för naturen och människan och kallas därför invasiva främmande arter. Jätteloka Jättelokan är storväxt och kan bilda mycket stora och täta bestånd, en främmande invasiv växt som ska bekämpas. Den sprider sig lätt och tränger undan andra växter. I täta, skuggande bestånd slår den undan förutsättningarna för annan växtlighet. Jättelokan har en växtsaft som i kombination med solljus kan ge brännskador. Vid bekämpning av jätteloka är det nödvändigt att använda skyddskläder. Ju tidigare man bekämpar jättelokan desto större chans har man att stoppa spridningen. Hur och var lever den? Jättelokan blommar juli till augusti och förökar sig genom fröspridning och kan självpollinera, vilket innebär att arten kan grunda nya populationer utifrån en enda planta. För att fröna ska gro behövs en cirka två månader lång period med temperaturer kring två till fyra grader. Känner du till någon växtplats? Om du känner till någon plats där jättelokan växer skicka ett mejl Servicecenter och beskriv platsen. Det är bra om du har möjlighet att ta en bild och skicka med. Relaterad information Invasiva arter på Naturvårdsverkets webbplats Jätteloka, informationsbroschyr från Samhällsbyggnad Bergslagen Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 servicecenter@sbbergslagen.se Text

Sidan är uppdaterad