Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Kommunalskatt

Den viktigaste inkomstkällan för kommunen är den kommunala skatten som finasierar merparten av kommunens kostnader.

Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt som kommuninvånarna ska betala. Detta sker normalt i samband med fastställande av årsbudgeten för det kommande årets verksamhet. Förutom kommunalskatten tillkommer landstingsskatten.

Kommunalskattesatsen Hällefors kommun 2023

  • Kommunalskatt 22,05
  • Regionsskatt 11,55
  • Totalt 33,60

Kommunalskattesatsen Hällefors kommun 2024

  • Kommunalskatt 22,05
  • Regionsskatt 12,30
  • Totalt 34,35

Kommunalskatt, Regionfakta Örebro län

Utöver kommunalskatten tillkommer begravningsavgiften för alla mantalsskrivna i Sverige, avgiften fastställs varje år av Kammarkollegiet.

Personer som är medlemmar i Svenska Kyrkan betalar en kyrkoavgift som inkluderar begravnings­avgiften. Hur stor den är i församlingen där du bor kan du se på Svenska Kyrkans webbplats.

Du som är medlem i något annat trossamfund än Svenska kyrkan kan betala din medlemsavgift via skattsedeln. Trossamfundet måste vara godkänt av regeringen och du ska ha samtyckt för att du ska kunna betala din medlemsavgift via skattsedeln. 

Avgift till andra trossamfund, Skatteverkets webb

Senast uppdaterad