Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Vision för centrum i Hällefors tätort

I september 2020 antog kommunfullmäktige förslaget vision för centrum i Hällefors tätort. I visionen står bland annat att centrum­kärnan utformas för människor mer än för bilar. Från centrumkärnan är det lätt att hitta till övriga delar av centrum.

Torget Hällefors: Låga murar, parkering, väg, klocka, Pekås, tombola, träd, Schillingvägen och Sikforsvägen

Bergslagens mittpunkt – ett centrum för alla

Hällefors centrum är Bergslagens mittpunkt, som bland skogar och sjöar är en given plats där vi vill samlas och vistas. Naturen och grönskan återspeglas också i vårt centrum.

I vårt centrum är framtiden såväl som vår historia närvarande.

Det är en plats som bjuder in alla, invånare och gäster, till möten och upplevelser i en trygg miljö. Platsen uppmuntrar tydligt till aktivitet i det stora och lilla, i stillhet och rörelse. Platsen är kreativ och flexibel, här finns utrymme för större arrangemang såväl som de små spontana mötena under dygnets alla timmar.

Det offentliga rummet skapar goda förutsättningar för den lokala handeln som en framträdande del i ett levande centrum.

Centrumkärnan utformas för människor mer än för bilar. Från centrum­kärnan är det lätt att hitta till övriga delar av centrum.

Vårt centrum månar om människa och miljö med Agenda 2030 och FN:s barn­konvention som utgångspunkt.

Senast uppdaterad