Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Kommunala föreskrifter

Kommunala föreskrifter är lokala bestämmelser som kommunfullmäktige beslutar om. Här hittar du Hällefors kommuns kommunala föreskrifter.

Avgifter och taxor

Förteckning över gällande föreskrifter

Styrdokument

Utöver före­skrifterna har kommunen ytterligare styrdokument som är vägledande för kommunens verksamhet inom ett flertal områden.

Hällefors kommuns styrdokument

Senast uppdaterad