Kommunala föreskrifter

Kommunala föreskrifter är lokala bestämmelser som kommunfullmäktige beslutar om. Här hittar du Hällefors kommuns kommunala föreskrifter.

Avgifter och taxor

Förteckning över gällande föreskrifter

Styrdokument

Utöver före­skrifterna har kommunen ytterligare styrdokument som är vägledande för kommunens verksamhet inom ett flertal områden.

Hällefors kommuns styrdokument

Sidan är uppdaterad