Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Beredningar och utskott

Kopplad till kommunfullmäktige finns en valberedning och till kommunstyrelsen finns en ekonomi­beredning. Det är även två utskott som arbetar under kommunstyrelsen – allmänna utskottet och välfärds­utskottet.

Kommunfullmäktige utser en kommunal val­beredning. Deras uppgift är att förbereda de val av ledamöter till styrelser, nämnder och utskott som ska göras av kommunfullmäktige. Ledamöter för mandatperioden 2022–2026

Ledamöter ordinarie

 1. Ulrika Jonsson (M) ordförande grythyttan@direkten.se
 2. Allan Myrtenkvist (S) vice ordförande allan.myrtenkvist@hellefors.se
 3. Madelene Jönsson (SD) Madelene.jonsson@sd.se
 4. Jaco Neerings (M) jaco@neerings.se
 5. Wilhelm Tham (GL) listeria@telia.com
 6. Christina Kuurne (S) christinakuurne@hotmail.com
 7. Johan Stolpen (V) johan.stolpen@hellefors.se
 8. Lars-Göran Zetterlund (C) lg.z@me.com

Ledamöter ersättare

 1. Gabriella Rönn Larsson (SD) gabriella.rlarsson@gmail.com
 2. Lotta Anderberg(M) lotta.anderberg@telia.com
 3. Vakant (GL)
 4. Uta Riedel (S) uta.riedel@live.se 
 5. Bo Werner (V) bowerner99@gmail.com
 6. Margurite Vase (C) margeuritewase@hotmail.com

Ekonomi­beredningen ansvarar för beredning av de stora ekonomiska besluten som kommunen ska fatta, såsom budget, bokslut och delårsrapporter.

Ledamöter ordinarie

 1. Allan Myrtenkvist (S) allan.myrtenkvist@hellefors.se
 2. Per Karlsson (M) perkarlsson4@hotmail.com
 3. Johan Stolpen (V) johan.stolpen@hellefors.se
 4. Fredrik Dahlberg (SD) fredrik.dahlberg@sd.se
 5. Lars-Göran Zetterlund (C) lg.z@me.com
 6. Kjell A Valegren (GL) lillgardenkk@telia.com

Ledamöter ersättare

 1. Kent Grängstedt (S) kent@grangstedt.se
 2. Ulrika Jonsson (M) grythyttan@direkten.se
 3. Katja Ollila (V) katja.ollila@hellefors.se
 4. Madeleine Jönsson (SD) madelene.jonsson@sd.se
 5. Margurite Vase (C) margeuritewase@hotmail.com
 6. Roland Gustavsson (GL) roland.gustavsson@telia.com

Allmänna utskottet ansvarar för beredning och bevakning av strategiska frågor inom vissa av kommunstyrelsens ansvarsområden. Verksamheter som utskottet bevakar är bland annat utveckling, personal, IT, ekonomi, planering, information, administration och service till medborgarna.

Sammanträdestider

Ledamöter ordinarie

 1. Annalena Järnberg (S) ordförande annalena.jarnberg@hellefors.se
 2. Saskia van der Zanden (V) saskiavanderzanden@gmail.com
 3. Allan Myrtenkvist (S) vice ordförande allan.myrtenkvist@hellefors.se
 4. Vivianne Pettersson (M) vivianne.pettersson@hellefors.se
 5. Ulrika Jonsson (M) grythyttan@direkten.se

Ledamöter ersättare

 1. Peter Ström (S) p.strom1957@gmail.com
 2. Kent Grängstedt (S) kent@grangstedt.se
 3. Bella-Maria Kronman (V) bellakronman@hotmail.com
 4. Cecilia Albertsson (M) Cecilia.albertsson@moderaterna.se
 5. Margurite Vase (C) margeuritewase@hotmail.com

Välfärdsutskottet bereder och bevakar ärenden inom skolchefens och social­chefens verksamhetsområden inför kommunstyrelsen. Verksamheter inom dessa områden är bland annat förskola till och med gymnasieskola, måltidsverksamhet, vård, omsorg och arbetsmarknad.

Sammanträdestider

Ledamöter ordinarie

 1. Kent Grängstedt (S) ordförande kent@grangstedt.se
 2. Christina Kuurne (S) vice ordförande christinakuurne@hotmail.com
 3. Maja Loiske (V) maja.loiske@gmail.com
 4. Ulrika Jonsson (M) grythyttan@direkten.se
 5. Tobias Nygren (C) tobiasnygren@icloud.com

Ledamöter ersättare

 1. Christer Olken (S) christer.olken@hellefors.se
 2. Allan Myrtenkvist (S) allanmyrtenkvist@gmail.com
 3. Ritha Sörling (V) rithasorling3@gmail.com
 4. Vivianne Pettersson (M) vivianne.pettersson@hellefors.se
 5. Cecilia Albertsson (M) Cecilia.albertsson@moderaterna.se

Vi publicerar protokoll från utskottens sammanträden. Utskottens möteshandlingar finns på utskottens läsplattor och det krävs inloggning för åtkomst till de handlingarna.

Allmänna utskottets och välfärdsutskottets protokoll

Sidan är uppdaterad