Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Revisionen

Kommunens revisorer granskar att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin. Granskningen gäller dels om räkenskaperna är rättvisande och kontrollen tillfredsställande (redovisningsrevision), dels om verksamheten bedrivs effektivt och i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv och gällande lagstiftning (förvaltningsrevision).

Att vara revisor i kommunen är ett förtroendeuppdrag. Revisorerna utses av kommunfullmäktige för varje mandatperiod med fem ledamöter. De biträds av yrkesrevisorer, som också utför flertalet granskningar.

Revisorer för mandatperioden 2022-2026

  1. Marianne Andersson (-)
  2. Ove Tengelin (C)
  3. Erik Andersson (V)
  4. Terje Fröhlich (S)
  5. Sture Beckman (-)

Dokument

Kontakt

Sidan är uppdaterad