Samhällsbyggnads­förvaltningen Bergslagen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och är en gemensam förvaltning för miljö- och byggfrågor för kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen är indelad i tre enheter. Stadsbyggnadskontorets uppdrag är att arbeta för en god bebyggd miljö. Enheten arbetar med arkitektur och gestaltning, bygglov, tillsyn och samhällsplanering. Enheten hanterar även kartor, adresser, mätuppdrag och bostadsanpassningsbidrag. Miljökontorets uppdrag är att motverka risk för olägenhet för människors hälsa och miljön samt bidra till att Sveriges miljömål uppnås. Miljökontoret handlägger tillstånd och har tillsyn av miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, livsmedel och alkohol. Inom staben finns olika stödfunktioner till förvaltningen och nämnden samlade, exempelvis arkiv, diarieföring och ekonomi. Staben har även hand om kommunernas geografiska informationssystem (GIS) samt energirådgivning. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen info@sb-bergslagen.se Prästgatan 6, 711 30 Lindesberg Förvaltningschef Martin Lindström martin.lindstrom@sb-bergslagen.se 0581-817 08 Enhetschef Stadsbyggnadskontoret Isabella Lohse isabella.lohse@sb-bergslagen.se 0581-810 66 Enhetschef Miljökontoret Hilkka Sievert hilkka.sievert@sb-bergslagen.se 0581-811 65 Enhetschef Stab Marie Jonsson marie.jonsson@sb-bergslagen.se 0581-811 36 Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 Telefontider Vardagar 8-12 och 13-16. Dag före helgdag 8-12. Vid akuta störningar utanför öppettiderna ring 019-14 76 42 . servicecenter@sbbergslagen.se Text

Sidan är uppdaterad