Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Återvinningscentral Gyltbo

På återvinningscentralen får du lämna sorterat avfall till exempel elektronik, metallskrot, plast, möbler och grenar. Det är också mycket viktigt att du lämnar farligt avfall på återvinnings­centralen såsom lösningsmedel, spillolja, batterier samt färg-, lim- och lackrester.

Asbestavfall tas omhand enligt arbetsmiljöverkets gällande bestämmelser.
Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se

Asbest måste deponeras

En del byggnadsmaterial såsom eternitplattor, ventilationsrör, rörisolering med mera kan innehålla asbest.

Asbestavfall kan inte återvinnas utan ska deponeras på godkänd avfallsanläggning. Privatpersoner kan lämna upp till 100 liter/1 skottkärra asbestavfall vid återvinningscentralen i Gyltbo. Asbesten ska vara väl förpackad i täta och tåliga plastsäckar. Säckarna ska märkas så att det
tydligt syns att innehållet är asbestavfall.

Mängder över 100 liter bedöms inte vara ett hushållsavfall utan bygg‐ och
rivningsavfall, vilket kommunen inte ansvarar för. Vid större mängder kontakta entreprenör som kör avfallet till en anläggning som har tillstånd att deponera asbest.

Vi rekommenderar vid osäkerhet inför en byggnads och rivningsarbete med
inblandning av asbestmaterial att kontakta godkänd firma för asbestsanering.

Information om handhavande av älgavfall samt annat viltavfall från slaktbodar.

Slaktavfall från vilt är enligt Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen undantaget från Jordbruksverkets lagstiftning om animaliska biprodukter. Detta betyder att slaktresterna från slaktbodar (skallar, hudar, ben och liknande) får återföras till fällningsplatsen i skogen.

Samhällsbyggnad Bergslagens återvinningscentraler tar inte emot avfallet och detta får inte heller slängas i sopkärl eftersom det inte klassas som vanligt hushållsavfall.

Kostnaden per älg hamnar på en ekonomiskt ohållbar nivå och Samhälls­byggnad Bergslagen har inte möjlighet att varken lägga avfallet till vanliga deponiavfall, skicka det till förbränning eller kompostering.

Hänvisning

Samhällsbyggnad hänvisar eventuella jaktlag att återföra slaktresterna till skogen. I annat fall hänvisar vi till direktkontakt med Fågelmyra där slaktresterna lämnas efter eventuellt godkännande.
Telefonnummer Fågelmyra: 0243-731 23.

OBS! Återförande av rester från flera älgar får dessa inte läggas på samma plats utan måste spridas. Resterna får inte läggas nära bebyggelse (det luktar illa och drar till sig rovdjur) eller vattendrag (det skapar föroreningar i vattnet). Detta är av högsta vikt ifall djuret misstänks vara sjukt.

Gyltbo återvinningscentrals öppettider

  • Måndag: 11–19
  • Tisdag: 11–19
  • Onsdag: Stängt
  • Torsdag: 11–19
  • Fredag: 11–16
  • Lördag: 8–12 udda veckor

Gyltbo återvinningscentral är stängd samtliga röda dagar och aftnar.

Inlämning Återbruksladan

Måndag: 13–16

Hitta till Gyltbo återvinningscentral Smalviksvägen 2 Hällefors

Dokument

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefon: 0587-55 00 40
Telefontid: vardagar 8–12 och 13–16, dag före helgdag 8–12.

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Sidan är uppdaterad