Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Hundrastgården

Hundrastgården är en social mötesplats för din hund och dig som ägare. Rastgården är ett inhägnat område där din hund kan springa fritt. Ägaransvaret för din hund gäller även här, så du måste själv plocka upp efter din hund.

Två små hundar i rastgården

Hundrastgården Hällefors

För allas trevnad, tänk på att

  1. respektera andra människors rädsla för hundar.
  2. plocka upp efter din hund.
  3. hunden ska vara kopplad när du lämnar hundrastgården.
  4. var noga med att stänga grindarna efter dig.

Hundrastgårdens placering

Du hittar rastgården i sydöstra delen av Hällefors vid korsningen Göransvägen/Billockvägen.

Hitta till hundrastgården

Hundlatriner

I Hällefors kommun finns hundlatriner utplacerade som en service till hundägare. Syftet är att underlätta för dig som hundägare att ta hand om hundavföringen. Hundlatrinkärlen töms regelbundet.

Kontakt

Felanmälan hundrastgården

Arbetsmarknadsenheten
Telefon: 0591-641 58

Felanmälan hundlatriner

Webbformulär: hellefors.se/felanmalan
E-post: felanmalan.park@hellefors.se

Senast uppdaterad