Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Värmepump

Vill du installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten? Vill du installera en luft-luftvärmepump eller luft-vattenvärmepump kan du göra det utan att anmäla det. Om du vill installera en pump för bergvärme, sjövärme, jordvärme eller grundvattenvärme ska du ansöka om tillstånd hos oss på kommunen. Anmäl eller ansök om att installera värmepump Du ska ansöka om tillstånd om du ska byta aggregat eller borra ett extra borrhål i en befintlig värmepumpsanläggning. Du som bor inom ett vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd oavsett vilken typ av anläggning du vill installera. Vad ska ansökan eller anmälan innehålla? Du ska skicka in: en ifylld anmälningsblankett (nr…) en ritning över var på tomten du vill göra ett borrhål ett godkännande från din granne eller dina grannar om de bor närmare än tio meter från ditt borrhål. Ritningen ska visa var på tomten du vill ha ditt borrhål för bergvärme eller var kollektorslangen till sjövärme, jordvärme eller grundvattenvärme ska placeras. På ritningen ska du markera: var du har din dricksvattenbrunn (om du har egen), var din avloppsanläggning är (egen) var grannen har sitt borrhål, dricksvattenbrunn eller avloppsanläggning. Behöver du en fastighetskarta för att göra ritningen så kan du kontakta oss. Vad kostar det? Vi tar ut en avgift som motsvarar två timmars arbete för handläggningen enligt kommunens taxa. Handläggningsprocessen Handläggningstiden är tre till sex veckor. Du får inte påbörja borrning och installation innan du har fått ett skriftligt beslut från oss. Om du börjar arbetet innan du har fått beslutet kan du behöva betala en miljösanktionsavgift. Det kan också leda till att vi gör en åtalsanmälan och utfärdar en företagsbot till entreprenören. Installation och genomförande Borrning för bergvärme ska utföras av brunnsborrare som är certifierade enligt RISE. Regelverket i dokumentet Normbrunn-16 ska användas när du installerar din anläggning. Normbrunn-16 Vägledning för att borra brunn på sgu.se, PDF Du behöver tillstånd om du bor inom vattenskyddsområde Om du bor inom ett vattenskyddsområde måste du ansöka om tillstånd oavsett vilken typ av anläggning du vill installera. Det kan ta längre tid att få ett tillstånd för dig eftersom markägaren, länsstyrelsen eller kommunen ska yttra sig om din ansökan. Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Akuta ärenden utanför telefontid 019-14 76 42 Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg   Installera värmepump - Samhällsbyggnad Bergslagen

Senast uppdaterad