Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Samverkansråd

Kommunerna i länet och Region Örebro län samarbetar i en rad gemensamma frågor. Här får du information om det regionala och de fyra specifika samverkansråden.

Vad samverkansråden har för uppgifter, vilka ledamöter som ingår och protokoll från sammanträden hittar du på Region Örebros webbplats.

Regionalt samverkansråd

Samråder till exempel om tillväxt och regional utveckling.

Specifika samverkansråd

De specifika samverkansråden är:

  • Specifikt samverkansråd för folkhälsa
  • Specifikt samverkansråd för kultur
  • Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning
  • Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg

Senast uppdaterad