Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Särskilda behov

Barn som har en sjukdom, funktionsnedsättning eller av andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling, ska få den omsorg som deras speciella behov kräver för att kunna delta i förskolans verksamhet.

Barn i behov av särskilt stöd

Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet får sådant stöd.

Barnets vårdnadshavare ska få möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.

Specialkost

Vid födoämnesallergi, sjukdom eller födoämnesöverkänslighet är förskolebarnen berättigade till specialkost.

Har ert barn behov av specialkost är vårnadshavaren för barnet välkommen att kontakta barnavårdscentralen (BVC) eller berört kök för vägledning.

Mer information

Stöd för barn och unga

Kontakt

Helen Hansson, rektor Lärkan
Telefon: 0591-642 28
helen.hansson@hellefors.se

Ulrika Johansson, rektor Grythyttans förskola
Telefon: 0591-642 39
ulrika.johansson@hellefors.se

Senast uppdaterad