Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Avgifter och regler för förskolan

Under tiderna du arbetar, söker arbete, studerar eller är föräldraledig erbjuder vi barnomsorg. När hushållets inkomster blir förändrade är du skyldig att lämna ny inkomstuppgift. Om du inte lämnar någon inkomstuppgift betalar du automatiskt den högsta avgiften.

Du betalar en avgift i procent baserad på bruttoinkomsten. Om hushållet tillsammans har en inkomst på 56 250 kronor kronor i månaden eller mer, betalar du den högsta avgiften. Samtliga maxtaxor finns redovisade under avgiftsnivåer. Avgiften blir debiterad 12 månader om året, även under sommaren, oavsett om barnet använder förskoleplatsen eller inte.

Avgiftsnivåer

Du beräknar taxan utifrån olika nivåer, deltid avser 15 timmar per vecka (tisdag, onsdag, torsdag 8.00–13.00). Barn nummer 1 är alltid det yngsta barnet. Om du har flera barn i förskola och fritidshem betalar du enbart avgift för de tre yngsta barnen. Som mest kan avgiften bli 3376 kronor per månad

A: Avgift för barn 1–2 år, heltid

 • Barn nummer 1 : 3 % av inkomsten – dock högst 1688 kronor i månaden
 • Barn nummer 2: 2 % av inkomsten – dock högst 1125 kronor i månaden
 • Barn nummer 3: 1 % av inkomsten – dock högst 563 kronor i månaden
 • Barn nummer 4: ingen avgift

B: Avgift för barn 1–2 år, deltid

 • Barn nummer 1: 2 % av inkomsten – dock högst 1125 kronor i månaden
 • Barn nummer 2: 1 % av inkomsten – dock högst 563 kronor i månaden
 • Barn nummer 3: 1 % av inkomsten – dock högst 563 kronor i månaden
 • Barn nummer 4: Ingen avgift

C: Avgift för barn 3–5 år, heltid

Gäller från och med augusti det året då barnet fyller 3 år.

Perioden september till maj betalar du en reducerad avgift, det betyder att du under juni, juli och augusti betalar full avgift. Detta beror på att avdraget för allmän förskola följer skolans läsår.

 • Barn nummer 1: 2 % av inkomsten – dock högst 1125 kronor i månaden
 • Barn nummer 2:1 % av inkomsten – dock högst 563 kronor i månaden
 • Barn nummer 3: 1 % av inkomsten – dock högst 563 i månaden
 • Barn nummer 4: Ingen avgift

D: Avgift för barn 3–5 år, deltid

Gäller från och med augusti det året då barnet fyller 3 år.

För allmän förskola betalar du ingen avgift.

Om du som betalningsskyldig ligger efter med betalningen i två månader sker avstängning från fortsatt placering. Barnet får ny plats först när den gamla skulden är reglerad.

Barn i åldern 1–5 år, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat barn har rätt till förskoleplats 15 timmar i veckan enligt följande: 5 timmar per dag under tisdagar, onsdagar och torsdagar 8–13. Gäller från skolstart hösten 2019.

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuder vi barnen avgiftsfri förskola under minst 525 timmar om året. Vi behöver dock inte erbjuda förskola under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Den allmänna förskolan är obligatorisk för kommunen att anordna medan den är frivillig för barnen att delta i.

Eftersom Hällefors kommun ingår i det finska förvaltnings­området så har den som talar finska, utöver grundskyddet, även ett förstärkt skydd och särskilda rättigheter.

Kommunen ser till att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska inom kommunens olika verksamheter. Vi erbjuder finska helt eller till väsentlig del på förskolan om någon önskar det. Det finns en ruta att kryssa i på ansökningsblanketten om du vill ha förskola på finska.

Nationella minoriteter

Alla barn som går i den kommunala verksamheten är olycksfallsförsäkrade dygnet runt. Försäkringsbeskedet finns att hämta här på webben.

Försäkringsbesked

Fyra dagar per år har varje förskola stängt för planering. Under dessa dagar erbjuder vi en plats på annan förskola eller fritidshem.

Under juli månad är endast två förskolor öppna. Då är barnomsorgen endast tillgänglig för barn till arbetande föräldrar.

Blanketter/dokument

Kontakt

Melinda Larsson, skoladministratör
Telefon: 0591-642 21
melinda.larsson@hellefors.se

Senast uppdaterad