Avgifter, regler förskolan

Avgiften för barnomsorgen debiteras 12 månader per år och betalas för innevarande månad. Avgiften grundas alltid på bruttoinkomsten vilket gör att alla med lägre inkomster får lägre avgift. Så kom ihåg att anmäla ändrad inkomst. Du är skyldig att lämna ny inkomstuppgift när hushållets inkomster förändras.

Om den som är betalningsskyldig ligger efter med betalningen i två månader ska avstängning från fortsatt placering ske. Ny plats kan erhållas först när den gamla skulden reglerats.

Avgifter i förskoleverksamheten

Nivå 1    Barnomsorgsavgift

Barn 1      3 % av inkomsten – dock högst 1478 kronor i månaden

Barn 2      2 % av inkomsten – dock högst 986 kronor i månaden

Barn 3      1 % av inkomsten – dock högst 493 kronor i månaden

Nivå 2    Avgift föräldralediga eller arbetslösa (15 tim/vecka)

Barn 1      2 % av inkomsten – dock högst 950 kronor i månaden

Barn 2      1 % av inkomsten – dock högst 475 kronor i månaden

Barn 3      1 % av inkomsten – dock högst 475 kronor i månaden

Barn 4      Ingen avgift

Det barn som är yngst i familjen räknas som barn 1.

Rätten till plats

Barn i åldern 1–5 år, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat barn har rätt till förskoleplats 15 timmar i veckan enligt följande; 5 timmar per dag under tisdagar, onsdagar och torsdagar 8–13. Gäller från skolstart hösten 2019.

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds barnen avgiftsfri förskola under minst 525 timmar om året. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Den allmänna förskolan är obligatorisk för kommunen att anordna medan den är frivillig för barnen att delta i.

Rätten till finskspråkig verksamhet

Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska inom kommunens olika verksamheter. Finska ska erbjudas helt eller delvis på förskolan om någon önskar det. Möjligheten finns att kryssa i en ruta på ansökningsblanketten om det önskas förskola på finska.

Försäkring

Alla barn som går i den kommunala verksamheten är olycksfallsförsäkrade dygnet runt. Försäkringsbeskedet finns att hämta här på webben.
Försäkringsbesked

Planering – stängningsdagar

4 dagar/år har varje förskola stängt för planering. Under dessa dagar erbjuds plats på annan förskola eller fritidshem.

Öppet under sommaren

Under juli månad är endast två förskolor öppna. Då är barnomsorgen endast tillgänglig för barn till arbetande föräldrar.

Blanketter/dokument

Kontakt

Skoladministratör
Telefon: 070-306 41 50
Telefontid: Tisdag, onsdag och torsdag klockan15.00–16.00.

Sidan är uppdaterad