jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Familjeverksamhet

Hällefors kommun ska vara en bra plats för familjer att bo i och vi arbetar för att familjer, barn och ungdomar ska må bra här. För att uppnå det finns fler verksamheter som kan erbjuda råd, stöd och hjälp.

Öppen barn- och familjecentralsverksamhet är en mötesplats för föräldrar med barn, som har möjlighet att leka och umgås med sitt barn tillsammans med andra föräldrar och deras barn.
Frukt och fika erbjuds vid varje träff.

Under våren 2023 arrangeras träffar onsdagar och fredagar nedanstående tider. Första träffen är den 18 januari och sista träffen den 2 juni.

  • Onsdagar klockan 9-11 på Kulturskolan för barn 0-3 år
  • Fredagar klockan 9-12 på Kulturskolan för barn 0-6 år

För mer information kontakta:
Anna Thron Bratt, förskollärare och samordnare
Anna.Thron-Bratt@hellefors.se
Telefon: 070-660 48 18

FamSam, Familjesamverkansteamet norra Örebro län, hjälper familjer att samla sina kontakter med vård, socialtjänst och skola.

FamSam finns till för familjer med barn och unga vuxna som bor hemma och som har flera kontakter inom exempelvis både vård, socialtjänst och skola. Genom FamSam kan du som förälder och din familj få stöd i att hålla ihop alla kontakter. Vi hjälper till att samla alla verksamheter som finns runt familjen på ett och samma möte.

Vad kan jag få hjälp med av FamSam?

På FamSam-möten får ni hjälp med följande:

  • Dela information.
  • Göra upp en gemensam planering med verksamheterna.
  • Tydliggöra för alla vem som ska göra vad.

FamSam är en frivillig stödverksamhet. Om ni som föräldrar ser en nytta med det så kallar vi till ett FamSam-möte. Det är ni i familjen som talar om vilka ni vill ska delta på mötet.

Vi har kontakt med er och verksamheterna inför, efter och mellan mötena för att höra hur det går. FamSam har alltid barnets och familjens bästa i fokus.

Ni kan även höra av er till FamSam för att få information om vilket stöd som finns att få i norra länsdelen gällande föräldraskap, psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar.

Kontakta oss

Vill du få mer information om vad vi gör eller hur vi kan hjälpa till? Hör då av dig till oss via telefon eller e-post så berättar vi mer.

Samverkansledare och legitimerad psykolog
Marta Bjurström
Telefon: 073 - 679 09 54
marta.bjurstrom@lindesberg.se

Samverkansledare och socionom

Kristina Järnebeck Ljungdahl
Telefon: 079 - 060 47 45
kristina.ljungdahl@lindesberg.se

Mer information

Familjesamverkansteamets folder Pdf, 346.7 kB.

Information om Familjesamverkansteamet på Region Örebros webbplats

ABC, Alla Barn i Centrum, består av fyra gruppträffar med varsitt tema och är för föräldrar som har barn mellan 3–12 år. Träffarna handlar om att stärka bandet mellan barn och föräldar. Vi bjuder på fika.

Plats: Lärkan 3 Bergslagsvägen 13, Hällefors

Tid: 9.00–11.30

Datum: Onsdagar 22 mars, 12 april, 26 april och 10 maj

Gruppledare

Anneli Högberg
070-453 66 42
anneli.hogberg@hellefors.se

Anna Thron Bratt
Anna.Thron-Bratt@hellefors.se

Mer information

ABC, mer information Pdf, 569.4 kB.

I Hällefors finns det möjlighet för barn och ungdomar med föräldrar som dricker för mycket, är beroende av droger eller är psykiskt sjuk att vara med i en stödgrupp. Barn och ungdomar som lever under dessa förhållanden behöver sätta ord på sina känslor och få veta att de inte är deras fel. Många känner sig ensamma i sin situation och löper större risk att själva utveckla psykisk och fysisk ohälsa – om det inte får stöd och hjälp i tid.

Individ och familj telefon: 0591-643 20
Elevhälsan telefon: 0591-641 76

Svenska kyrkan i Hällefors församling erbjuder många olika verksamheter för föräldrar, barn och ungdomar. Det finns bland annat Öppen verksamhet (0–5 år), spädbarnsmassage och familjemålning.

Hällefors församlingshem

Du är alltid välkommen att vända dig till BVC eller MVC med frågor om ditt barns hälsa eller om du som förälder har frågor eller funderingar.

Barnavårdscentralen, BVC

Telefon: 0591-685 35, 685 61
Telefontider: Vardagar klockan 08.30–09.00

Barnmorskemottagning

Telefon: 0591-685 05
Telefontider: Vardagar klockan 09.00–09.30

Familjerådgivningen

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj, innebär svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Då kan du vända dig till Familjerådgivningen.

Telefon: 019-602 74 64
Telefontider: Vardagar 08.15–16.30

Sidan är uppdaterad