Eldningsförbud i Örebro län/Fire ban in Örebro County
Eldningsförbud i länets samtliga kommuner.

jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Mobbning och lika­behandling förskola

Varje förskola har en trygghetsgrupp bland personalen som arbetar med mobbningsfrågor. Mobbning innebär att någon blir utsatt för flera kränkande handlingar med avsikt.

De metoder som verksamheterna i Hällefors kommun använder när det gäller arbete mot mobbning och kränkande behandling finns beskrivet i respektive enhets likabehandlingsplan (trygghetsplan).

Det är trygghetsgruppens ansvar att se till att den årliga likabehandlingsplanen utvärderas och upprättas varje år i samverkan med elever, vårdnadshavare och övrig personal.

Det är rektors ansvar att se till att all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till likabehandlingsplanen och att diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten på skolan.

Dokument

Sidan är uppdaterad