Ansök om plats, säg upp plats på fritidshem

För fritidshemsbarn upphör skolbarnomsorgen samtidigt som vårdnadshavarna blir föräldralediga eller arbetslösa.

Syskon har förtur. Ett yngre barn går före ett äldre barn, födelsedatum avgör placeringen i kön.

Kommunen är skyldig att ta emot ett barn från en annan kommun i sin verksamhet om barnets vårdnadshavare önskar det och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden. Kommunen får då ersättning från barnets hemkommun. Bestämmelsen innebär dock inte att barn som bor växelvis hos sina föräldrar i olika kommuner ska erbjudas att gå växelvis i de olika kommunernas verksamheter. En sådan skyldighet saknas i det offentliga skolväsendet.

Ansökan om plats på fritidshem görs via ett formulär här på webbplatsen senast fyra månader före det datum plats önskas.

Sök plats på fritidshem

Plats inom kommunen garanteras inom fyra månader efter anmälan om föräldrarna inte angett annat datum.

Lämna in tider

Alla vårdnadshavare måste lämna in sina arbets- eller studietider innan barnet börjar. Schemat ska lämnas in före inskolningens slut. Uppgifter om barnets tider lämnas så noggrant som möjligt via Infomentor. Barnets vistelsetid fastställs utifrån föräldrarnas arbetstid och restid. Ändring av schema ska anmälas före den 15:e månaden innan.

Infomentor

Lämna in inkomstuppgifter

Avgiften grundas på de vuxnas sammanlagda inkomster före skatt. Inkomstuppgifter lämnas via Infomentor eller på blanketten inkomstförfrågan. Ändring av inkomst ska anmälas före den 15:e månaden innan.

Inkomstförfrågan för förskola och fritidshem

Säga upp plats

När en plats inom skolbarnomsorgen sägs upp, ska anmälan ske via vårt webbformulär senast en månad i förväg. Uppsägningstiden är en månad. Vid arbetslöshet är det ingen uppsägningstid för skolbarnomsorg, men du måste ändå komma ihåg att säga upp platsen.

Uppsägning av plats under sommaren kan inte göras för normal ledighet (semester, ferieuppehåll med mera) eller vid byte av omsorgsform, då fortsatt behov finns. Eftersom du betalar avgift för rätten till en bestämd plats, betalar du också under sommaren även om ditt barn är ledigt.

Säg upp plats på fritidshem

Dokument

Kontakt

Jessica Rosö, skoladministratör
Telefon: 0591-641 68
E-post: jessica.roso@hellefors.se

Sidan är uppdaterad