Eldningsförbud i Örebro län/Fire ban in Örebro County
Eldningsförbud i länets samtliga kommuner.

jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Avgifter fritidshem

Avgiften debiteras 12 månader per år och betalas för innevarande månad. Avgiften grundas alltid på bruttoinkomsten vilket gör att alla med lägre inkomster får lägre avgift. Så kom ihåg att anmäla ändrad inkomst. Du är skyldig att lämna ny inkomstuppgift när hushållets inkomster förändras.

Det kan medföra avstängning av plats om personen som är betalningsskyldig ligger efter med betalningen i två månader. Ny plats kan erhållas först när den gamla skulden reglerats.

Avgifter i skolbarnomsorgen (fritidshem)

Barn 1      2 % av inkomsten – dock högst 1097 kronor i månaden

Barn 2      1 % av inkomsten – dock högst 548 kronor i månaden

Barn 3      1 % av inkomsten – dock högst 548 kronor i månaden

Blanketter/Information

Kontakt

Jessica Rosö, skoladministratör
Telefon: 0591-641 68
E-post: jessica.roso@hellefors.se

Sidan är uppdaterad