Avgifter fritidshem

Avgiften debiteras 12 månader per år och betalas för innevarande månad. Avgiften grundas alltid på bruttoinkomsten vilket gör att alla med lägre inkomster får lägre avgift. Så kom ihåg att anmäla ändrad inkomst. Du är skyldig att lämna ny inkomstuppgift när hushållets inkomster förändras.

Om den som är betalningsskyldig ligger efter med betalningen i två månader ska avstängning från fortsatt placering ske. Ny plats kan erhållas först när den gamla skulden reglerats.

Avgifter fritidshem

Barn 1      2 % av inkomsten – dock högst 986 kronor i månaden

Barn 2      1 % av inkomsten – dock högst 493 kronor i månaden

Barn 3      1 % av inkomsten – dock högst 493 kronor i månaden

Blanketter/Information

Kontakt

Skoladministratör
Telefon: 070-306 41 50
Telefontid: Tisdag, onsdag och torsdag klockan15.00–16.00.

Sidan är uppdaterad