Avgifter för hushållsavfall

Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall i Hällefors kommun. Taxan är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift.

Grundavgiften är 800 kronor per år för åretrunthämtning och 640 kronor per år för sommarhämtning.

Den rörliga delen av taxan påverkas av abonnemangsval, kärlstorlek och hämtningsintervall.

Prisexemplen nedan visar total årskostnad inklusive moms och en grundavgift.

Hämtning av matavfall – brännbart avfall (grönt kärl)

Kärlvolym, liter

Åretrunthämtning

Sommarhämtning v 18-41

140 liter varannan vecka

1400

1014

140 liter var fjärde vecka

1241

925

240 liter varannan vecka

1700

1183
 

Hemkompostering – brännbart avfall (grönt kärl)

Kärlvolym, liter

Åretrunthämtning

Sommarhämtning v 18-41

140 liter varannan vecka

1173

849

140 liter var fjärde vecka

1014

760

140 liter kvartal

938

724

240 liter varannan vecka

1473

1018

 

Blandat avfall – brännbart avfall (grönt kärl)

Kärlvolym, liter

Åretrunthämtning

Sommarhämtning v 18-41

140 liter varannan vecka

2421

1628

240 liter varannan vecka

3725

2422

370 liter varannan vecka

5209

3387

 

Relaterad information

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
Samhällsbyggnad Bergslagens växel på 0587-55 00 00.

Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen

Sidan är uppdaterad