Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Avgifter för hushållsavfall, slam

Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhänder­tagande av hushållsavfall i Hällefors kommun.

Grundavgiften är 800 kronor per år för åretrunthämtning och 640 kronor per år för sommarhämtning.

Den rörliga delen av taxan påverkas av abonnemangsval, kärlstorlek och hämtningsintervall.

Prisexempel som visar total årskostnad

Hämtning av matavfall varannan vecka med 140 liters kärl för matavfall.

Fast avgift 800 kronor + 191 kronor + åretrunthämtning 382 kronor = 1373 kronor per år.

* Från och med 2019-01-01 kan inte 190 liters kärl väljas.

PRIS HÄMTNING AV MATAVFALL

Grönt kärl, brännbart avfall

Åretrunthämtning

Villa

Sommarhämtning v. 18–41

140 liter varannan vecka

382 kr

218 kr

140 liter var fjärde vecka

220 kr

125 kr

190 liter varannan vecka*

691 kr

393 kr

190 liter var fjärde vecka*

397 kr

226 kr

240 liter varannan vecka

655 kr

373 kr

370 liter varannan vecka

1010 kr

575 kr

660 liter varannan vecka

1721 kr

979 kr

Matavfallskärl140 liter varannan vecka

191 kr

140 kr


PRIS HÄMTNING AV BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL

Grönt kärl, brännbart avfall

Åretrunthämtning

Villa

Sommarhämtning v. 18–41

140 liter varannan vecka

1593 kr

970 kr

190 liter varannan vecka*

2879 kr

1754 kr

240 liter varannan vecka

2730 kr

1663 kr

370 liter varannan vecka

4209 kr

2564 kr

660 liter varannan vecka

7170 kr

4368 kr

PRIS HEMKOMPOSTERING

Grönt kärl, brännbart avfall

Åretrunthämtning

Villa

Sommarhämtning v. 18–41

140 liter varannan vecka

382 kr

218 kr

140 liter var fjärde vecka

220 kr

125 kr

140 liter en gång per kvartal

141 kr

87 kr

190 liter varannan vecka*

691 kr

393 kr

190 liter var fjärde vecka*

397 kr

226 kr

190 liter en gång per kvartal*

255 kr

157 kr

240 liter varannan vecka

655 kr

373 kr

370 liter varannan vecka

1010 kr

575 kr

660 liter varannan vecka

1721 kr

979 kr

Relaterad information

Förutom villa och fritidshus innehåller avfallstaxan priser för flerbostadshus, verksamheter och slamtömning.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefon: 0587-55 00 40
Telefontid: vardagar 8–12 och 13–16, dag före helgdag 8–12.

servicecenter@sbbergslagen.se

Sidan är uppdaterad