Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Mobbning, trygghet och säkerhet

Varje pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, förskoleklass och skola har rutiner för hur den dagliga verksamheten ska planeras gällande barnens/elevernas trygghet och säker­het. Varje skola har en grupp bland personalen som arbetar med mobbningsfrågor.

Det finns särskilda rutiner gällande säkerhet och ansvar till exempel vid frånvaro, utflykter och i händelse av barn/elevers försvinnande. Rektorer har ansvar för att rutiner finns, följs och att de är kända för personal, vårdnadshavare och barn/elever.

Dokument

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se