Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Säkra skolvägar

Elever, föräldrar, lärare och annan skolpersonal i Hällefors och Grythyttan har med stöd av det digitala verktyget Barn-GIS blivit intervjuade om hur de upplever skolvägar och sin utomhusmiljö.

Projektet Säkra skolvägar blev genomförd 2010–2012. Totalt deltog cirka 250 personer.

Arbetet blev drivet av en projektgrupp bestående av representanter från Hällefors kommuns bildningsförvaltning, folkhälsoteamet i norra Örebro län, Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB) samt Bergslagens kommunalteknik (BKT). Politiskt ansvarig nämnd var bildningsnämnden i Hällefors kommun.

En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunförvaltningen, bildnings­förvaltningen, folkhälsoteamet, BMB, BKT, Trafikverket och polisen blev bildad när intervjuerna hade blivit sammanställda. Arbetsgruppen diskuterade resultaten och en plan kom till för fortsatta åtgärder utifrån de synpunkter som eleverna haft.

Flera synpunkter krävde snabba insatser för att stärka trygghet och trafiksäkerhet. Barnens budskap var tydlig, de tyckte att vuxna kör alldeles för fort på vägarna i samhället och de upplevde otrygghet på olika ställen, korsningar, gator med mera.

Under våren 2012 genomfördes en rad olika ”snabba” åtgärder för att göra utemiljön säkrare för barnen och ungdomarna.

Mer information

Kontakt

Peter Wiker, utvecklingsstrateg
Telefon: 0591-641 45
E-post: peter.wiker@hellefors.se

Senast uppdaterad