Eldningsförbud i Örebro län/Fire ban in Örebro County
Eldningsförbud i länets samtliga kommuner.

jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Trygghet och studiero

Utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla elever garanteras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Ordningsregler

Ordningsregler finns för varje skolenhet. De utarbetas under medverkan av eleverna och följs upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler.

Disciplinära och andra särskilda åtgärder

Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att garantera eleverna trygghet och studiero. Det kan till exempel vara när elever uppträder stökigt och stör ordningen.

Det får beslutas om utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål.

Dokument

Sidan är uppdaterad