Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Trygghet och studiero

Utbildningen är utformad på ett sådant sätt att alla elever är garanterade en skolmiljö som är präglad av trygghet och studiero.

Ordningsregler

Varje skolenhet har ordningsregler som är beslutade av rektorn. De är utarbetade under medverkan av eleverna och är uppföljda på varje skolenhet.

Disciplinära och andra särskilda åtgärder

En lärare eller rektorn får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att garantera eleverna trygghet och studiero. Det kan till exempel vara när elever uppträder stökigt och stör ordningen.

De får besluta om utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål.

Dokument

Senast uppdaterad