jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Boende för personer med psykisk ohälsa

Det finns inga speciella boenden för personer med psykisk funktions­nedsättning utan personerna bor i egna bostäder runt om i kommunen och har boendestöd.

Boendestöd är en av de viktigaste insatserna personer med psykiska funktionsnedsättningar kan få genom socialtjänsten. Stödet är individuellt anpassat utifrån behov och bygger på delaktighet.

Syftet är att hjälpa personer med psykisk funktionsnedsättning att klara av att bo i egen lägenhet eller hus och görs utifrån tre målsättningar:

  • Stärka och utveckla sina egna förmågor. Genom ett rehabiliterande synsätt ska boendestödet handleda och inspirera personen att ta hand om sina vardagliga hushållssysslor – hjälp till självhjälp.
  • Skapa trygghet och struktur i vardagen. Detta kan bland annat innebära att personen får hjälp med att skriva och följa upp sin dag. Detta för att skapa en större förutsägbarhet och egenkontroll.
  • Öka möjligheterna till ett mer självständigt och aktivt deltagande i samhället. Denna insats är utåtriktad och aktiverande för att kunna hitta nya sociala sammanhang utanför hemmet.

Sidan är uppdaterad