Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Stödet är gratis och fristående från myndigheter och vårdgivare. Ombuden har tystnadsplikt och du kontaktar dem antingen via sms, telefon eller mejl.

Personer mellan 18–65 år bosatta i Lindesberg, Nora, Hällefors eller Ljusnarsbergs kommun som har omfattande psykiska funktions­nedsättningar och behov av långvariga kontakter med olika myndigheter.

  • Ge dig information och råd om samhällets stöd
  • Hjälpa till att fylla i blanketter och ansökningar
  • Stötta dig i kontakten med olika myndigheter
  • Se till att du får det stöd och den service du behöver och har rätt till
  • Samordna den vård och de insatser som finns omkring dig

Målet är att du ska bli mer självständig och delaktig i samhället. Vi vill hjälpa dig så att du upplever en bättre livskvalitet!

Personligt ombud är en person som arbetar på uppdrag av dig. Målet är att du ska få ta del av de insatser som du behöver och har rätt till.

Du kontaktar oss själv eller ber någon anhörig eller myndighetsperson hjälpa dig med det. Du kan nå oss antingen via sms, telefonsamtal eller mejl. Vi bokar tid och plats för ett första informations­möte. Du ansöker om personligt ombud via vår blankett och därefter gör vi en bedömning om vi kan ta oss an ditt uppdrag eller inte. När vi tagit oss an ditt uppdrag upprättas en gemensam planering med dina önskemål i fokus. Efter det arbetar vi gemensamt för att uppnå dina mål.

Personligt ombud är en tidsbegränsad insats, vilket innebär att när uppdraget är slutfört upphör kontakten. Du kan givetvis återkomma och söka hjälp för nya uppdrag.

Kontakt

Maria Hanseborg, personligt ombud
Telefon: 079-060 47 40
E-post: maria.hanseborg@lindesberg.se

Erik Andersson, personligt ombud
Telefon: 070-430 28 43
E-post: erik.andersson@lindesberg.se

Senast uppdaterad