jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Stöd inom social­psykiatrin

Kommunen ansvarar för samordningen av samhällets insatser för vuxna med psykiska funktionshinder och har till uppgift att planera bostäder, ge boendestöd och erbjuda sysselsättning i olika former efter den enskildes behov.

 • Stöd i det egna boendet med att kunna utföra de sysslor som förekommer i ett hem, tvätt, städ, hjälp med handlingslistor med mera.
 • Stöd i vardagsekonomin.
 • Stöd i myndighets- och sjukvårdskontakter.
 • Stöd i att ta sociala kontakter.
 • Hjälp till sysselsättning.
 • Stöd i hälsobefrämjande aktiviteter som fysisk aktivitet och kostråd med mera.
 • Motiverande och stödjande samtal.
 • Självständighetsträning.ig sysselsättning.

Boendestöd är en av de viktigaste insatserna personer med psykiska funktionsnedsättningar kan få genom socialtjänsten. Stödet är individuellt anpassat utifrån behov och bygger på delaktighet.

Syftet är att hjälpa personer med psykisk funktionsnedsättning att klara av att bo i egen lägenhet eller hus och görs utifrån tre målsättningar:

 • Stärka och utveckla sina egna förmågor. Genom ett rehabiliterande synsätt ska boendestödet handleda och inspirera personen att ta hand om sina vardagliga hushållssysslor – hjälp till självhjälp.
 • Skapa trygghet och struktur i vardagen. Detta kan bland annat innebära att personen får hjälp med att skriva och följa upp sin dag. Detta för att skapa en större förutsägbarhet och egenkontroll.
 • Öka möjligheterna till ett mer självständigt och aktivt deltagande i samhället. Denna insats är utåtriktad och aktiverande för att kunna hitta nya sociala sammanhang utanför hemmet.

Insatsen i form av sysselsättning vänder sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar som inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Stöd i och till sysselsättning kan erbjudas i form av:

Den sysselsättning som arrangeras ges ifrån personliga förutsättningar och önskemål. Ibland så samarbetar vi med försäkringskassan och arbetsförmedlingen för att hitta lämplig sysselsättning.

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid
psykisk ohälsa.

Vänd dig hit när det är akut

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen
Besöksdress: Sikforsvägen 15, Hällefors
Öppettider för besök: Vardagar 10–12
Telefon: 0591-643 20

Telefontid handläggare: Vardagar 08.30–09.30
Telefon: 0591-641 00

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktas du så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Sidan är uppdaterad