Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Stöd inom social­psykiatrin

Kommunen ansvarar för samordningen av samhällets insatser för vuxna med psykiska funktions­nedsättningar och har till uppgift att planera bostäder, ge boendestöd och erbjuda sysselsättning i olika former efter den enskildes behov.

 • Stöd i det egna boendet med att kunna utföra de sysslor som förekommer i ett hem, tvätt, städ, hjälp med handlingslistor med mera.
 • Stöd i vardagsekonomin.
 • Stöd i myndighets- och sjukvårdskontakter.
 • Stöd i att ta sociala kontakter.
 • Hjälp till sysselsättning.
 • Stöd i hälsobefrämjande aktiviteter som fysisk aktivitet och kostråd med mera.
 • Motiverande och stödjande samtal.
 • Självständighetsträning och sysselsättning.

Boendestöd är en av de viktigaste insatserna personer med psykiska funktions­nedsättningar kan få genom socialtjänsten. Stödet är individuellt anpassat utifrån behov och bygger på delaktighet.

Utifrån tre målsättningar hjälper vi personer med psykisk funktions­nedsättning att klara av att bo i egen lägenhet eller hus. Målsättningarna är att:

 • stärka och utveckla deras egna förmågor genom ett rehabiliterande synsätt så boendestödet handleder och inspirerar personen att ta hand om sina vardagliga hushållssysslor – hjälp till självhjälp.
 • skapa trygghet och struktur i vardagen. Detta kan bland annat innebära att personen får hjälp med att skriva och följa upp sin dag för att skapa en större förutsägbarhet och egenkontroll.
 • öka möjligheterna till ett mer självständigt och aktivt deltagande i samhället. Denna insats är utåtriktad och aktiverande för att kunna hitta nya sociala sammanhang utanför hemmet.

Insatsen i form av sysselsättning vänder sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar som inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Vi erbjuder stöd till sysselsättning i form av:

Sysselsättningen blir arrangerad ifrån personliga förutsättningar och önskemål. Ibland så samarbetar vi med försäkringskassan och arbetsförmedlingen för att hitta lämplig sysselsättning.

Här finns telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa.

Vänd dig hit när det är akut

Kontakt

Telefontid handläggare: Vardagar 8.30–9.30
Telefon: 0591-641 00

Individ- och familjeomsorgen
Besöksadress: Sikforsvägen 15, Hällefors
Receptionens öppettider: Vardagar 10–12
Telefon: 0591-643 20

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Senast uppdaterad