Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS. Verksamheten är till för dig som är i yrkes­verksam ålder och inte har något arbete eller inte går i skola och därför behöver något stimulerande och meningsfullt att göra på dagarna.

Folksamling utanför röd byggnad, Galaxen

Innehållet ska i så stor utsträckning som möjligt utgå från dina egna önskemål, förutsättningar, intressen och behov. Varje deltagare har en genomförande­plan, där du tillsammans med din handledare sätter upp individuella mål för aktiviteten, hur dessa ska bli uppnådda samt vilket stöd som du behöver.

Målet med verksamheten är att ge dig en intressant och meningsfull dag med möjlighet till utveckling och växa som person.

I Hällefors finns cirka 20 olika verksamheter förlagda på olika platser i kommunen. Vi erbjuder sysselsättningar med varierat innehåll och inriktning så som exempelvis, hunddagis, fårskötsel, handel, trädgårdshandel, parkskötsel, pappershantering och storkök.

Galaxen

Besöksadress: Lekstigen 44, Hällefors
Postadress: Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

Hitta till Galaxen

Enheter på Galaxen

  • Björkbacken telefon: 0591-644 23
  • Lyckan telefon: 0591-644 15
  • Pappersgruppen telefon: 0591-644 22
  • Socialpsykiatrin telefon:  0591-642 46
  • Bostödjarna telefon: 0591-641 84

Blanketter

Senast uppdaterad