Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Förvärvstillstånd för lantbruk

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Tillståndet söker du hos Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Senast uppdaterad