Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Om du vill sälja tobaksfria nikotinprodukter ska du först anmäla det till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Anmälan Från den 1 augusti 2022 kommer en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter, så kallat vitt snus eller nikotinpåsar. Det innebär att du som ska börja sälja tobaksfria nikotinprodukter först måste anmäla det till Samhällsbyggnad Bergslagen. Du som redan säljer tobaksfria nikotinprodukter behöver anmäla försäljningen senast den 1 augusti. Tillsammans med anmälan ska du skicka med ett egenkontrollprogram. Egenkontroll Du som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter, ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter. Du ska också se till att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten. I egenkontrollprogrammet ska du beskriva vilka rutiner verksamheten har för att följa lagen. Egenkontrollprogrammet ska skickas in till Samhällsbyggnad Bergslagen tillsammans med anmälan av tobaksfria nikotinprodukter. Ålderskrav Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas, eller på annat sätt lämnas ut till den som har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan produkt ska säkerställa att mottagaren har uppnått den åldern genom att kontrollera legitimation. Du får inte sälja tobaksfria nikotinprodukter till någon som du misstänker ska lämna över det till någon under 18 år. På försäljningsstället ska det finnas en väl synlig skylt med information om åldersgränsen, till exempel vid kassan. Marknadsföring och reklam Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter ska vara måttfull. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Märkning av tobaksfria nikotinprodukter Samtliga förpackningar av tobaksfria nikotinprodukter ska ha en innehållsdeklaration och en hälsovarning. Kontrollköp Kontrollköp från kommunen kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år som ser ung ut testar om det går att handla tobaksfria nikotinprodukter utan legitimation. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts. Vid frågor kontakta Johannes Glanz, tillståndshandläggare 0581-830 29 johannes.glanz@sb-bergslagen.se Relaterade e-tjänster Tobaksfria nikotinprodukter - anmälan Relaterad information Folkhälsomyndighetens informationsbrev till detaljhandeln Information om lagen om tobaksfria nikotinprodukter på folkhälsomyndighetens webbplats Information om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter via folkhälsomyndighetens webbplats Dekaler för 18 år på folkhälsomyndighetens webbplats Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. info@sb-bergslagen.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 711 80 Lindesberg Text

Sidan är uppdaterad