Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Om du vill sälja tobaksfria nikotinprodukter ska du först anmäla det till Miljöenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälan Den 1 augusti 2022 kom en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter, så kallat vitt snus eller nikotinpåsar. Det innebär att du som ska börja sälja tobaksfria nikotinprodukter först måste anmäla det till Miljöenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Blankett för anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Tillsammans med anmälan ska du skicka med ett egenkontrollprogram. Information om lagen om tobaksfria nikotinprodukter på folkhälsomyndighetens webbplats Egenkontroll Du som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter, ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter. Du ska också se till att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten. I egenkontrollprogrammet ska du beskriva vilka rutiner verksamheten har för att följa lagen. Egenkontroll­programmet ska skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med anmälan av tobaksfria nikotinprodukter. Tillsyn och avgifter Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför tillsyn på alla ställen som säljer tobaksfria nikotinprodukter inom våra kommuner. För tillsynen betalar du en årlig avgift, som för närvarande är 1 710 kronor per år. Ålderskrav Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas, eller på annat sätt lämnas ut till den som har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan produkt ska säkerställa att mottagaren har uppnått den åldern genom att kontrollera legitimation. Du får inte sälja tobaksfria nikotinprodukter till någon som du misstänker ska lämna över det till någon under 18 år. På försäljningsstället ska det finnas en väl synlig skylt med information om åldersgränsen, till exempel vid kassan. Dekaler för 18 år på folkhälsomyndighetens webbplats Marknadsföring och reklam Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter ska vara måttfull. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Folkhälsomyndighetens informationsbrev till detaljhandeln Information om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter via folkhälsomyndighetens webbplats Märkning av tobaksfria nikotinprodukter Samtliga förpackningar av tobaksfria nikotinprodukter ska ha en innehållsdeklaration och en hälsovarning. Kontrollköp Kontrollköp från kommunen kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år som ser ung ut testar om det går att handla tobaksfria nikotinprodukter utan legitimation. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts.   Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12 Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg Text

Senast uppdaterad