jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Starta barnomsorg, fritidsverksamhet, skola

Vill du starta en förskola, skola, fritidshem eller öppen fritidsverksamhet? Anmäl verksamheten Anmälan ska skickas in senast sex veckor innan verksamheten ska starta. Anmälan om lokal för barnomsorg Bilaga till Anmälan om barnomsorg När du har skickat din anmälan När du har skickat in din anmälan kommer Miljökontoret att ta kontakt med dig för att boka en tid för att titta på verksamheten. Du får betala en avgift för handläggning av anmälan, enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. Om du inte anmäler Om du inte anmäler att du ska starta en förskola, skola, fritidshem eller liknande verksamhet kan leda till att en miljösanktionsavgift tas ut. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 Mejla servicecenter@sb-bergslagen.se Text

Sidan är uppdaterad