Livsmedelsverksamhet

Som konsumenter ska vi kunna lita på att vi inte blir sjuka eller lurade av maten i affären, på restaurangen, på äldreboendet eller i skolan. Livsmedelslagstiftningens övergripande mål är att skydda konsumenten mot skadliga livsmedel och att den information vi får på förpackningar och i menyer är korrekt och fullständig. Offentlig kontroll I kommunen är det Samhällsbyggnad Bergslagen som kontrollerar att livsmedelsföretagare följer lagens regler och levererar säker mat till konsumenterna. Det är dock alltid den som är verksamhetsansvarig för en livsmedelsverksamhet som har hela ansvaret för att de tillhandahåller säkra livsmedel till konsumenterna. Relaterade e-tjänster Anmäl och registrera din livsmedelsverksamhet Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text

Sidan är uppdaterad