Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige (KF). Ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år. KF består av 31 ledamöter och 18 ersättare. Varje parti i fullmäktige representeras av en gruppledare. Direkt kopplat till kommun­fullmäktige finns valberedningen.

Vad betyder förkortningarna?

S=Arbetarpartiet Socialdemokraterna V=Vänsterpartiet  C=Centerpartiet M=Moderata samlingspartiet SD=Sverigedemokraterna

Ledamöter ordinarie 

 1. Annalena Järnberg (S) annalena.jarnberg@hellefors.se
 2. Johan Stolpen (V) johan.stolpen@hellefors.se
 3. Robert Örtlund (M) robertortlund@hotmail.com
 4. Fredrik Dahlberg (SD) fredrik.dahlberg@sd.se
 5. Allan Myrtenkvist (S) allanmyrtenkvist@gmail.com
 6. Lars-Göran Zetterlund (C) lg.z@me.com
 7. Katja Ollila (V) katja.ollila@hellefors.se
 8. Vivianne Pettersson (M) vivianne.pettersson@hellefors.se
 9. Susanne Grundström (S) ordförande susanne.grundstrom@hellefors.se
 10. Tina Pirttijärvi (SD) tina.pirttijarvi@sd.se
 11. Ritha Sörling (V) sorlinglennart@gmail.com
 12. Håkan Bergström (S) hokizen_7@hotmail.com
 13. Maria Jansson Andersson (GL) maria.j-a@telia.com
 14. Per Karlsson (M) 2:e vice ordförande perkarlsson4@hotmail.com
 15. Margurite Vase (C) margeuritewase@hotmail.com
 16. Uta Riedel (S) uta.riedel@live.se
 17. Maja Loiske (V) maja.loiske@gmail.com
 18. Magnus Hermansson (SD) magnus.he@hotmail.com
 19. Ulrika Jonsson (M) grythyttan@direkten.se
 20. Peter Ström (S) peter.strom@ovako.com
 21. Inger Palm (V) regni@hotmail.se
 22. Morteza Naderi (S) morteza_afg0093@yahoo.com
 23. Tobias Nygren (C) tobiasnygren@icloud.com
 24. Jacob Neerings (M) jaco@neerings.se
 25. Gabriella Rönn Larsson (SD) gabriella.rlarsson@gmail.com
 26. Gunilla Josefsson (V) vice ordförande gunilla.josefsson@folkbildning.net
 27. Elisabeth Rådström Paavonen (S) e.radstrom.paavonen@live.se
 28. Daniel Hagsten (M) daniel.hagsten@lokabrunn.se
 29. Christina Kuurne (S) christinakuurne@hotmail.com
 30. Saskia van der Zanden (V) saskiavanderzanden@gmail.com
 31. Wilhelm Tham (GL) listeria@telia.com


Ledamöter ersättare 

 1. Curt Nilsson (S) curt@naddebo.se
 2. Laila Palm (S) laila.palm@hotmail.com
 3. Christer Olken (S) christer.olken@hellefors.se
 4. Kerstin Skogdalen (S) kerstinskogdalen@hotmail.com
 5. Ann-Charlotte Nässén (S)
 6. Bella Kronman (V) bellakronman@hotmail.com
 7. Ann-Marie Lundin (V) annmarielundi13@hotmail.com
 8. Alf Wikström (V) alf@kulturkooperativet.se
 9. Aimal Zarif (V)
 10. Cecilia Albertsson (M) Cecilia.albertsson@moderaterna.se
 11. Camilla Ekström (M) ekstromcamilla@hotmail.com
 12. Tomas Mathiesen (M)
 13. Jonny Dahlberg (SD)
 14. Madelene Jönsson (SD) Madelene.jonsson@sd.se
 15. Olle Samuelsson (C) olle@hjulsjo.com
 16. Ann-Katrin Lindberg (C) annkatrinlindberg@hotmail.com
 17. Kjell Walegren (GL) lillgardenKK@telia.com
 18. Roland Gustavsson (GL) roland.gustavsson@telia.com

Gruppledare ordinarie

 1. Susanne Grundström (S) susanne.grundstrom@hellefors.se
 2. Johan Stolpen (V) johan.stolpen@hellefors.se
 3. Per Karlsson (M) perkarlsson4@hotmail.com
 4. Fredrik Dahlberg (SD) fredrik.dahlberg@sd.se
 5. Lars-Göran Zetterlund (C) lg.z@me.com
 6. Wilhelm Tham (GL) listeria@telia.com


Gruppledare ersättare

 1. Curt Nilsson (S) curt@naddebo.se
 2. Katja Ollila (V) katjahfs@hotmail.com
 3. Ulrika Jonsson (M) grythyttan@direkten.se
 4. Tina Pirttijärvi (SD) tina.pirttijarvi@sd.se
 5. Tobias Nygren (C) tobiasnygren@icloud.com
 6. Maria Jansson Andersson (GL) maria.j-a@telia.com

Vi publicerar protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden samt aktuella handlingar inför sammanträden. Kallelser och ej sekretessbelagda handlingar läggs ut cirka en vecka innan mötet. Via länken hittar du även valberedningens protokoll.

Kommunfullmäktige utser en kommunal val­beredning. Deras uppgift är att förbereda de val av ledamöter till styrelser, nämnder och utskott som ska göras av kommunfullmäktige. 

Ledamöter ordinarie

 1. Allan Myrtenkvist (S) ordförande allanmyrtenkvist@gmail.com
 2. Morteza Naderi (S) morteza_afg0093@yahoo.com
 3. Katja Ollila (V) vice ordförande katja.ollila@hellefors.se
 4. Maja Loiske (V) maja.loiske@gmail.com
 5. Ulrika Jonsson (M) grythyttan@direkten.se
 6. Lars-Göran Zetterlund (C) lg.z@me.com
 7. Madelene Jönsson (SD) Madelene.jonsson@sd.se
 8. Maria Jansson Andersson (GL) maria.j-a@telia.com


Ledamöter ersättare

 1. Uta Riedel (S) uta.riedel@live.se 
 2. Inger Palm (V) regni@hotmail.se
 3. Göran Strömqvist (M) stromqvistgoran@gmail.com
 4. Margurite Vase (C) margeuritewase@hotmail.com
 5. Gabriella Rönn Larsson (SD) gabriella.rlarsson@gmail.com
 6. Wilhelm Tham (GL) listeria@telia.com

Dokument

Sidan är uppdaterad 25/8 2020 07.50.30