Hygienisk verksamhet

En hygienlokal är en lokal där allmänheten erbjuds hygienisk behandling. Exempel på behandlingar är solarium, kosmetiska ingrepp, tatuering, piercing, akupunktur eller fotvård,. Även bassängbad inom- och utomhus är anmälningspliktiga. Om du tänker starta hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta som till exempel solarium, kosmetiska ingrepp, tatuering, piercing, akupunktur eller fotvård, är du skyldig att anmäla verksamheten till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Anmälningsplikten gäller även bassängbad och solarieverksamheter som vänder sig till allmänheten. Anmälan Anmälan ska vara inlämnad senast sex veckor innan verksamheten startar. När anmälan kommit in tar Miljökontoret kontakt med dig för att titta på verksamheten och lokalen. En särskild anmälningsblankett finns för detta, se länk här nedanför. Du får betala en avgift för handläggning av anmälan enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. Miljösanktionsavgift för utebliven anmälan Den som inte anmäler sin verksamhet innan lokalen har tagits i bruk kan få betala miljösanktionsavgift. Verksamheter som inte kräver anmälan Verksamheter som inte kräver anmälan är bland annat frisersalonger, nagelskulptörer, massörer och andra kroppsbehandlingar. Om du ska starta en hygienisk verksamhet som inte kräver anmälan bör du vara medveten om att Miljökontoret har ansvar för att göra tillsyn även där. Informera Miljökontoret om att du startar en verksamhet, de behöver ha den informationen i registret för att kunna göra tillsyn. Relaterade e-tjänster Anmäla hygieniska verksamheter och solarier Anmälan om bassängbad Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text

Sidan är uppdaterad