Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Avfall och återvinning

Gyltbo återvinningscentral

Gyltbo återvinningscentral

Samhällsbyggnad Bergslagen har hand om skötsel och frågor rörande avfall, källsortering och återvinning i Hällefors kommun. De har även hand om tillsynen och regler för enskild och kommunal avfallshantering, källsortering, kompostering, återvinning, farligt avfall och nedskräpning i naturen.

Avgifter, regler och abonnemang

Det finns tre olika typer av abonnemang för avfallshämtning att välja mellan: Blandat avfall, matavfall och hemkompostering.

Information om taxor, regelverk med mera för de olika abonnemangenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sophämtning

Hushållsavfallet hämtas olika dagar i olika delar av kommunen. 

  • Blandat avfall och matavfall hämtas alltid varannan vecka. Möjlighet till längre hämtningsintervall finns för blandat avfall.
  • Restavfallet (grön tunna) hämtas också varannan vecka, men här finns möjlighet till längre hämtningsintervall.
  • Hemkompostering innebär att du själv tar hand om ditt komposterbara avfall året om.
  • Sommarhämtningen är vecka 18–39

Ytterligare information om sophämtninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sopsortering

Det är viktigt att vi alla hjälps åt på att minska vårt avfall genom att källsortera.

Hur du källsorterar och återvinner på bästa sättlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Återvinningscentral Gyltbo

Telefon: 0587–55 00 46 Adress: Smalviksvägen 1, 712 95 Grythyttan

Öppettider

Måndag klockan 11.00–19.00
Tisdag klockan 08.00–12.00
Onsdag klockan 11.00–19.00
Torsdag klockan 07.00–15.00
Fredag klockan 07.00–12.00
Sista lördagen i varje månad klockan 08.00–12.00.

Återvinningscentralen är stängd alla röda dagar. Ändrade öppettider kan infalla vissa andra helger. Detta annonseras på sbbergslagen.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Återbruksladan på Gyltbo

Istället för att slänga dina saker och kläder så kan du lämna in dem på Återbruksladan för återanvändning. Återbruksladan är öppen enligt Gyltbos öppettider.

Våra återbruks-aktörerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna lämnar du bland annat förpackningar, tidningar och plast. Det finns drygt 20 stationer i kommunen.

Var återvinningsstationerna finns och vem du kontaktar vid frågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Slam

Samhällsbyggnad Bergslagen hjälper dig vid frågor om tömning av slam, slamsugning och vad det kostar med mer.

Information om slamlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Latrin

Det tas inte emot latrin på våra återvinningscentraler, och latrin får enligt gällande avfallsföreskrifter ej heller transporteras av privatpersoner. Ansök på miljökontoret för att få kompostera latrin från torrklosett.

Information om kompostering av latrinlänk till annan webbplats

Nedskräpning

Det är förbjudet att dumpa avfall utomhus oavsett om det är ute i naturen, på gator och torg eller på den egna tomten. Håll Hällefors kommun rent! Här nedan får du information om hur du ska rapportera nedskräpning.

Kommunens naturbadplatser och grönytor

Servicecenter via telefon 0587-55 00 40 eller deras kontaktformulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I naturen

Telefon: 0587-55 00 40.
Information om skrotbilar på Håll Sverige Rentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Längs vägar

För tätortsgator är Samhällsbyggnad Bergslagen, telefon 0587-55 00 40, väghållare. Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är väghållare för övriga större vägar: europavägar, riks- och länsvägar. Telefon  077-124 24 24.

Tomtmark

Nedskräpad eller ovårdad tomtmark anmäls till Samhällsbyggnad Bergslagen.

Ansvarig för sidan är

Uppdaterad 22/12 2017 09.08.17