jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Ansöka insatser inom äldreomsorgen

Många av de insatser kommunen erbjuder är behovs­prövade, vilket betyder att du måste ansöka om att få dem. För att ansöka om en insats eller få mer information kontaktar du en bistånds­handläggare.

Vem kontaktar jag för att ansöka om bistånd?

Om du har frågor om hur du söker insatser inom vård och omsorg i Hällefors kommun kan du kontakta våra biståndshandläggare. De hjälper dig som har frågor kring särskilt boende, hemvård, trygghetslarm, matdistribution, snöskottning, tvätt med mera.

Du kan ringa kommunens biståndshandläggare på vardagar 8.30–9.30 telefon 0591-641 00.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt bistånd?

Enligt lag är vi skyldiga att ge dig en skyndsam handläggning av ditt ärende. Hur lång tid det tar att utreda ditt ärende beror dock på en mängd olika faktorer. Det beror bland annat på hur omfattande dina behov är.

Ärenden som kräver mindre utredning kan vara klara inom en vecka, exempelvis trygghetslarm.

Ärenden som gäller omfattande hjälp i hemmet eller särskilt boende kan ta längre tid.

Vid behov av akut hjälp handlägger vi ärendet snabbare.

Dokument

Sidan är uppdaterad