Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Pensionärsråd

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan representanter för pensionärsorganisationerna och kommunstyrelsen. KPR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

KPR har fyra sammanträden per år tillsammans med handikapprådet (KHR)

Sammanträdesdatum 2024

22 februari, 25 april, 9 september och 21 november.

Rådets ordförande

Lars-Göran Zetterlund (C) Lars-Goran.Zetterlund@hellefors.se

Styrande dokument

Senast uppdaterad