Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Beställa färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som är bestående och som gör att du har svårigheter att förflytta dig själv eller att åka med allmänna kommunikationer så kan du ha rätt till färdtjänst. Det är Region Örebro län som hanterar ansökningar och tar beslut om tillstånd.

För att få åka med färdtjänst måste du ansöka om tillstånd. Du kan ansöka tillståndet via etjänst eller blankett. Du kan behöva komplettera din ansökan med ett medicinskt utlåtande.

Ansök om färdtjänsttillstånd

Med appen Serviceresan Länstrafiken eller webbversionen av appen kan du boka, ändra och avboka din resa dygnet runt.

Boka resa via webben serviceresan.lanstrafiken.se

Om du vill boka resa via länstrafikens beställningscentral så är det bestämda tider som gäller. Telefonnummer: 0771-92 00 00

Så här beställer du färdtjänst med Länstrafiken Örebro via app, webb och beställningscentral

Riksfärdtjänst gäller för resor till resmål utanför Örebro län. Du kan ansöka via blankett eller digitalt. Du kan behöva komplettera din ansökan med ett medicinskt utlåtande. Bokning sker vid ansökan.

Så här beställer du riksfärdtjänst med länstrafiken Örebro

Senast uppdaterad