Eldningsförbud i Örebro län/Fire ban in Örebro County
Eldningsförbud i länets samtliga kommuner.

jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Brukarundersökningar

Varje år genomför Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) undersökningar för att få de äldres egen uppfattning om kvaliteten på insatserna som utförs i äldreomsorgen.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsens rapport om äldres egen uppfattning om hemtjänst och särskilda boenden (vård- och omsorgsboende).

Nyckeltal från Kolada

Länkad data med nyckeltal från kommun- och regionsdatabasen Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

 

Sidan är uppdaterad