Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Brukarundersökningar

Varje år genomför Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) undersökningar för att få de äldres egen uppfattning om kvaliteten på insatserna som utförs i äldreomsorgen.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsens rapport om äldres egen uppfattning om hemtjänst och särskilda boenden (vård- och omsorgsboende).

Nyckeltal från Kolada

Länkad data med nyckeltal från kommun- och regionsdatabasen Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

 

Sidan är uppdaterad