jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Avgifter äldreomsorg

Avgifter, taxor och ersättningar inom äldreomsorgen.

Hemtjänst, nattpatrull, anhörigvård och kommunal hälso- och sjukvård

411 kronor per timme
Max 2359 kronor per månad

Omvårdnad vid särskilt boende

Max 2359 kronor per månad

Korttidsboende/växelvård

147 kronor per dygn
Kost 128 kronor per dygn

Dagcentralen Linden

87 kronor per gång

Trygghetslarm

413 kronor per månad

Matservice i egen bostad

70 kronor per portion

Kvällsmat i trygghetsboende

30 kronor per portion

Kostavgift i särskilt boende

3863 kronor per månad

Dagrehabilitering

82 kronor för hel dag
41 kronor för halv dag
Kost 87 kronor per gång

Hemrehabilitering

411 kronor per timme

Dokument

Kontakt

Carola Stenberg, avgiftshandläggare
Telefon: 0591-641 09
E-post: carola.stenberg@hellefors.se

Telefontider: måndag–torsdag 8.30–9.30

Sidan är uppdaterad