Avgifter äldreomsorg

Avgifter, taxor och ersättningar inom äldreomsorgen. Utförlig information om hur avgifter beräknas hittar du i dokumenten nedanför.

Hemtjänst, nattpatrull, anhörigvård och kommunal hälso- och sjukvård

373 kronor per timme
Max 2139 kronor per månad

Omvårdnad vid särskilt boende

Max 2139 kronor per månad

Korttidsboende/växelvård

133 kronor per dygn
Kost 116,50 kronor per dygn

Dagcentralen Linden

79 kronor per gång

Trygghetslarm

374 kronor per månad

Matservice i egen bostad

63 kronor per portion

Kostavgift i särskilt boende

3502 kronor per månad

Dagrehabilitering

74 kronor för hel dag
37 kronor för halv dag
Kost 79 kronor för hel dag

Hemrehabilitering

373 kronor per timme

Dokument

Kontakt

Carola Stenberg, avgiftshandläggare
Telefon: 0591-641 09
E-post: carola.stenberg@hellefors.se

Telefontider: Måndag–torsdag 13–14

Sidan är uppdaterad