Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Strandskydd

Strandskyddet innebär att du inte får bygga inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet gäller i hela Sverige och har två syften. Dels att se till att vi alla har tillgång till våra stränder. Dels att skydda djur och växter som lever vid stränderna och i sjöarna. Du kan ansöka om dispens från strandskyddet. Förstora bildensvDocReady(function() {envision.imageViewer2(document.getElementById('svid12_1f2a587917dc29e7fcbdae76'))}) Vad innebär strandskydd? Strandskyddet gäller i hela Sverige och gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten. Syftet är att alla invånare ska ha tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Inom ett strandskyddat område får du inte göra följande: Bygga nya byggnader. Ändra befintliga byggnader eller hur de används. Bygga andra anläggningar som till exempel bryggor, grillplatser eller staket om det begränsar allmänheten. Gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader eller anläggningar. Utföra andra åtgärder som kan skada djur och växtliv - till exempel fälla träd, gräva eller gödsla. I vilka fall kan jag bygga inom strandskyddat område? För att bygga i ett strandskyddat område behöver du oftast både dispens från strandskyddet och ett bygglov. Du kan få dispens från strandskyddet i följande fall. Om platsen redan används på ett lagligt sätt. Om platsen är avskild från stranden av till exempel en järnväg eller en väg. Om anläggningen måste ligga i eller vid vattnet för att fungera. Om anläggningen behövs för att utöka en befintlig verksamhet. Om det finns ett allmänt intresse för att anläggningen ska finnas. Bygga i anslutning till strandskyddsområde Ett nybygge får inte inkräkta på ett strandskyddat område. Om du vill ta reda på hur ditt bygge kan placeras så kan du ansöka om ett förhandsbesked. Hur ansöker jag om strandskyddsdispens? För att ansöka om strandskyddsdispens fyller du i och skickar in blanketten för strandskyddsdispens. Du behöver också betala avgiften för strandskyddsdispens. Ansök om dispens från strandskydd AppRegistry.registerApp({applicationId:'marketplace.sitevision.button|2.1.7',htmlElementId:'svid12_6369ded1869c57565fc7b',route:'/',portletId:'12.6369ded1869c57565fc7b',locale:'sv',defaultLocale:'en',webAppId:'marketplace.sitevision.button',webAppVersion:'2.1.7',webAppAopId:'360.55a9bc6b18d54bc62a12e6e6',webAppImportTime:'1707153812362',requiredLibs:{},childComponentStateExtractionStrategy:'BY_ID'}); Vad kostar strandskyddsdispens? Timtaxa enligt miljöbalken tas för ansökan om strandskyddsdispens. Vad händer med åtgärder som gjorts utan strandskyddsdispens? Om du utför en åtgärd inom strandskyddat område utan att söka dispens kan du bli tvungen att betala en avgift. Du kan också behöva ändra på din åtgärd så den följer de regler som finns eller riva det du byggt och återställa marken. Om du glömt att ansöka om dispens från strandskyddet kan du skicka in en ansökan i efterhand. Strandskyddsdispens på Länsstyrelsen i Örebro läns webbplats Strandskydd på Naturvårdsverkets webbplats Miljöbalken på Sveriges riksdags webbplats

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

logga samhällsbyggnadsförvaltningen

Text

Senast uppdaterad